Sekretess och Cookiepolicy

I integritets- och cookiepolicyn (hädanefter – policyn) ska vi tydligt och öppet presentera principerna för informationsinsamling och användning som tillämpas på webbplatsen för vårt företag UAB Efektyvios pastatų sistemos, bolagsnummer – 305585525 (hädanefter – Företaget).

Vi ska tillämpa denna policy när du besöker Företagets webbplats och fyller i ett kontaktformulär.

När vi behandlar personuppgifter ska vi följa Europeiska unionens dataskyddsförordning nr 2016/679, kraven i lagen om juridiskt skydd för personuppgifter från Republiken Litauen, lagen om elektronisk kommunikation från Republiken Litauen, andra relaterade lagstiftning och instruktioner från kontrollerande institutioner.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER UTFÖRT AV FÖRETAGET

För att säkerställa öppenhet och ansvarsfull behandling av personuppgifter ska vi informera dig om att Företaget behandlar personuppgifter för följande ändamål:

– genomföra direktmarknadsföring, inklusive utskick av nyhetsbrev;
– att svara på kundärenden och frågor.

Vilka personuppgifter samlas in och behandlas?

Företaget samlar in och behandlar följande kategorier av personuppgifter:

– grundläggande uppgifter som krävs för ovannämnda ändamål: namn, efternamn och kontaktuppgifter (e-post, telefonnummer), osv.

På vilken rättslig grund kan dina personuppgifter samlas in?

Företaget får endast samla in dina personuppgifter i enlighet med skälen för laglig behandling som anges i lagstiftningen:

  1. 1. För att svara på förfrågningar från enskilda individer behandlas personuppgifter enligt ett legitimt intresse.
  2. 2. För direktmarknadsföringsändamål behandlas dina uppgifter efter att vi fått ditt samtycke.

Hur länge är din data lagrad?

Företaget ska inte lagra dina personuppgifter längre än vad som krävs av syftet med databehandling eller tillhandahålls enligt lag vid längre datalagring. Personuppgifter lagras vanligtvis så länge som det är nödvändigt att implementera och skydda Företagets legitima intressen. Onödiga personuppgifter förstörs.

Företaget ska vidta alla möjliga åtgärder för att säkerställa att personuppgifter behandlas korrekt, rättvist och lagligt, att de endast behandlas för de angivna ändamålen, i strikt överensstämmelse med de tydliga och öppna kraven för behandling av personuppgifter enligt lag.

Till vem tillhandahåller Företaget personuppgifter?

– Företaget kan tillhandahålla sådan information till databehandlare som utför vissa uppgifter och tillhandahåller tjänster till Företaget (mellanhänder som behandlar data för ingående och administration av kontrakt med kunder; informationsteknikföretag som behandlar data för att säkerställa utveckling, förbättring och support av informationssystem, företag som säkerställer sändning av meddelanden till kunder, tillhandahåller säkerhet och andra tjänster),
– till domstol, brottsbekämpande organ eller statliga myndigheter i den utsträckning som krävs enligt lag,
– till andra personer med ditt samtycke, om sådant samtycke erhålls i ett specifikt fall.

DATA INSAMLAD PÅ FÖRETAGETS WEBBPLATS

– Vi använder cookies för att samla in data angående användningen av tjänsterna. Information om cookies, typer av cookies och deras syfte ges nedan;
– genom att skicka ett förfrågningsformulär, som du lämnar in när du fyller i registreringsformuläret, dvs. namn, efternamn, e-postadress och telefonnummer.

ANVÄNDNING AV COOKIES

Vad är cookies?

En cookie är en liten textfil som en webbplats eller mobilapp lagrar i webbläsaren eller appminnet på din dator eller mobilenhet när du besöker en webbplats eller använder en mobilapp. Nästa gång du besöker en webbplats eller mobilapp kan den här filen skannas så att webbplatsen eller mobilappen kan känna igen din dator eller mobila enhet.

Vad använder vi cookies för?

Informationen som samlas in av cookies gör det möjligt för oss att säkerställa din förmåga att surfa mer bekvämt, ge dig attraktiva erbjudanden och lära oss mer om beteendet hos användare av webbplatsen eller mobilappen, analysera trender och förbättra webbplatsen eller mobilappen, kundtjänsten, och tjänster som tillhandahålls av Företaget.

Företagets cookies används ofta för följande ändamål:

Tekniska Cookies: vi strävar efter att erbjuda våra besökare en avancerad, lättanvänd webbplats / mobilapp som automatiskt anpassar sig efter deras behov och önskemål. För att uppnå detta använder vi tekniska cookies som hjälper till att visa webbplatsen för dig, hjälper till att säkerställa dess funktionalitet, skapa ett användarkonto, logga in och hantera dina beställningar. Dessa tekniska cookies är nödvändiga för att vår webbplats / mobilapp ska fungera väl.
Funktionella Cookies: vi använder också funktionella cookies för att komma ihåg dina preferenser och för att hjälpa oss att använda vår webbplats och mobilappar effektivt. Till exempel kommer dessa cookies ihåg ditt föredragna språk, sökningar och tidigare visade objekt. Dessa funktionella cookies är inte nödvändiga för driften av webbplatsen, men de lägger till funktionalitet och förbättrar din upplevelse av att använda Företagets webbplats.
Analytiska Cookies: vi använder dessa cookies för att få inblick i hur våra besökare använder webbplatsen eller mobilappen för vårt Företag.

Kommersiella Cookies: vi använder våra egna och tredjepartscookies för att visa personlig annonsering på våra egna och andra webbplatser. Detta kallas “remarketing”, som baseras på surfaktivitet, till exempel de produkter du sökte efter och tittade på.

Cookies används också för att registrera om du godkänner användningen av cookies på företagets webbplats så att denna fråga inte skulle ställas varje gång du besöker webbplatsen.

Google Analytics-verktyget tillhandahålls av det amerikanska företaget Google Inc., så det har också tillgång till den statistik som samlas in av detta verktyg. Google Inc. förbinder sig till EU-USA:s sekretesspolicy, som säkerställer att din tjänsteleverantör ska följa EU:s integritetsstandarder. Denna leverantör är också föremål för avtalsenliga skyldigheter för integritet. Du kan läsa om det på https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_2016….

För att lära dig mer om cookies och hur du hanterar eller tar bort dem, besök webbsidan www.allaboutcookies.org och webbläsarens hjälpsida.

Detaljer om använda cookies

Domän Namn på cookie Ändamål Varaktighet
 

.epass.lt

 

_gat Reglering av utförandet av webbplatsfrågorna

(„Google Analytics“)

1 min.
.epass.lt _ga Skilja mellan användare genom att tillhandahålla en unik kod

(„Google Analytics“)

2 m.
.epass.lt _gid Skilja mellan användare genom att tillhandahålla en unik kod

(„Google Analytics“)

24 timmar
.epass.lt visitorSID Skilja mellan användare genom att tillhandahålla en unik kod 3 dagar

 

SÄKERHETSÅTGÄRD AV PERSONUPPGIFTER

Dina personuppgifter behandlas ansvarsfullt och säkert. När vi fastställer åtgärder för behandling av personuppgifter, liksom under databehandling, implementerar vi lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för dataskydd för att skydda dina personuppgifter från en oavsiktlig eller olaglig förstörelse, skada, ändring, förlust, utlämnande samt annan olaglig behandling.

DINA RÄTTIGHETER OCH ANNAN RELEVANT INFORMATION

Du ska ha rätt att:

– vända dig till Företaget med en begäran om att tillhandahålla information om dina personuppgifter som behandlas av Företaget, varifrån och hur personuppgifter samlas in och hur företaget behandlar dem;
– vända dig till Företaget med en begäran om att förstöra personuppgifter eller avbryta behandlingen av sådana personuppgifter, förutom lagring, om du efter att du bekantat dig med dina personuppgifter bestämmer att personuppgifter behandlas olagligt eller oärligt, alltför mycket personuppgifter behandlas eller av andra skäl som fastställs i lagstiftningen;
– inte ge samtycke till behandlingen av dina personuppgifter när sådan information behandlas eller den är avsedd att behandlas för direkt marknadsföring, eller på grund av ett legitimt intresse som Företaget eller en tredje part bedriver till vilken personuppgifterna tillhandahålls.

Du kan kontakta oss via e-post info@epass.lt angående utövandet av dina rättigheter eller klagomål. Du kan också kontakta statens dataskyddsinspektion, men vi ska alltid försöka lösa alla frågor direkt med dig.

Om du har några frågor angående informationen som tillhandahålls i denna Sekretesspolicy, vänligen kontakta Företaget på det sätt som passar dig:

– skriftligt – via e-post info@epass.lt;
– muntligt – via telefon +37060094676;
– skriftligt, på adressen Kuršių g. 7, LT-48107 Kaunas;
– vid ankomsten till Betygalos g. 4A, Kaunas

 

Uppdaterad 06/10/2020