Helsfyr Hotell

Utvidelse og renovering av Scandic Helsfyr hotell.

10 000 m²

Utførte deler av BIM-prosjektet: Oppvarming, undersentraler for varme/kjøling, ventilasjon, airconditioning, vannforsyning, kloakk, snøsmelting

LOCATION

Oslo

  • YEAR :
  • LOCATION : Oslo
  • CATEGORY :
  • CREATIVE DIRECTOR :
  • VISUALIZATION :