Privatumo politika

Privatumo ir slapukų politikoje (toliau – Politika) aiškiai ir skaidriai pateikiame mūsų įmonės UAB „Efektyvios pastatų sistemos“, juridinio asmens kodas – 305585525 (toliau – Įmonė) interneto svetainėje taikomus informacijos rinkimo ir naudojimo principus.

Šią Politiką taikome tais atvejais, kai lankotės Įmonės interneto svetainėje, pildote susisiekimo formą.

Tvarkydami asmens duomenis vadovaujamės Europos Sąjungos Duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, kitų susijusių teisės aktų reikalavimais bei kontroliuojančių institucijų nurodymais.

ĮMONĖS VYKDOMAS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

Siekdami užtikrinti skaidrumą ir atsakingą asmens duomenų tvarkymą, informuojame, kad Įmonė tvarko asmens duomenis šiais tikslais:

– vykdant tiesioginę rinkodarą, įskaitant naujienlaiškių siuntimą;
– siekiant atsakyti į klientų užklausas ir klausimus.

Kokie asmens duomenys renkami ir tvarkomi?

Įmonė renka ir tvarko šių kategorijų asmens duomenis:

– pagrindinius duomenis, kurie reikalingi aukščiau išvardintiems tikslams: vardą, pavardę, kontaktinius duomenis (el. paštas, tel. numeris) ir pan.;

Kokiais teisiniais pagrindais gali būti renkami Jūsų asmens duomenys?

Įmonė gali rinkti Jūsų asmens duomenis tik vadovaudamasi teisės aktuose nurodytais teisėto tvarkymo pagrindais:

  1. Siekiant atsakyti į asmenų užklausas asmens duomenys tvarkomi teisėto intereso pagrindu.
  2. Tiesioginės rinkodaros tikslais Jūsų duomenys tvarkomi gavus sutikimą.

Kiek laiko saugomi Jūsų duomenis?

Įmonė saugo Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys paprastai saugomi tol, kol tai reikalinga Įmonės teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

Įmonė imasi visų galimų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik nustatytais tikslais, griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

Kam Įmonė teikia ar gali teikti asmens duomenis?

– Įmonė tokius duomenis gali teikti duomenų tvarkytojams, kurie atlieka Įmonei tam tikrus darbus ir teikia paslaugas (tarpininkai, kurie tvarko duomenis tam, kad sudaryti ir administruoti sutartis su klientais; informacinių technologijų bendrovės, kurios duomenis tvarko, kad užtikrintų informacinių sistemų kūrimą, tobulinimą ir palaikymą; bendrovės, kurios užtikrina pranešimų klientams siuntimą, teikia apsaugos ir kitas paslaugas);
– teismui, teisėsaugos įstaigoms ar valstybės institucijoms tiek, kiek tokį teikimą nustato teisės aktų reikalavimai;
– kitiems asmenims Jūsų sutikimu, jei toks sutikimas gaunamas dėl konkretaus atvejo.

ĮMONĖS SVETAINĖJE RENKAMI DUOMENYS

– naudodami slapukus renkame duomenis apie paslaugų naudojimą. Informacija apie slapukus, slapukų tipai ir jų paskirtis yra pateikti žemiau;
– siunčiant užklausos formą, kurią pateikiate pildydami registracijos formą, t. y. vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą ir telefono numerį.

SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

Kas yra slapukai?

Slapukas (angl. cookie) – tai mažas tekstinis failas, kurį interneto svetainė ar mobilioji programėlė įrašo į Jūsų kompiuterio arba mobilaus prietaiso naršyklę ar programėlės atmintį, kai Jūs apsilankote svetainėje ar naudojatės mobiliąja programėle. Sekantį kartą apsilankius svetainėje ar mobiliojoje programėlėje šis failas gali būti nuskaitytas, kad svetainė ar mobilioji programėlė galėtų atpažinti Jūsų kompiuterį ar mobilųjį prietaisą.

Kam mes naudojame slapukus?

Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau, teikti Jums patrauklius pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie svetainės ar mobiliosios programėlės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti svetainę ar mobiliąją programėlę, klientų aptarnavimą ir Įmonės teikiamas paslaugas.

Įmonės slapukai įprastai naudojami šiais tikslais:

Techniniai slapukai: savo lankytojams stengiamės pasiūlyti pažangią, paprastą naudoti svetainę / mobiliąją programėlę, kuri automatiškai prisitaiko prie jų poreikių ir norų. Norėdami tai pasiekti naudojame techninius slapukus, kurie padeda rodyti Jums mūsų svetainę, padeda užtikrinti jos funkcionalumą, sukurti vartotojo paskyrą, prisijungti ir tvarkyti jūsų užsakymus. Šie techniniai slapukai yra būtini tinkamam mūsų svetainės/mobiliosios programėlės funkcionavimui.
Funkciniai slapukai: taip pat naudojame funkcinius slapukus prisiminti jūsų pageidavimus ir padėti naudoti mūsų svetainę ir mobiliąsias programėles veiksmingai bei efektyviai. Pavyzdžiui, šie slapukai prisimena jūsų pageidaujamą kalbą, paieškas ir anksčiau peržiūrėtas prekes. Šie funkciniai slapukai nėra būtini svetainei funkcionuoti, tačiau prideda funkcionalumo ir pagerina jūsų naudojimosi Įmonės svetaine patirtį.
Analitiniai slapukai: šiuos slapukus naudojame įgyti įžvalgų apie tai, kaip mūsų lankytojai naudoja Įmonės svetainę ar mobiliąją programėlę.

Komerciniai slapukai: naudojame savo ir trečiųjų šalių slapukus, kad savo bei kitose svetainėse rodytume suasmenintą reklamą. Tai vadinama „pakartotine rinkodara“, kuri pagrįsta naršymo veiksmais, pavyzdžiui, jūsų ieškotomis, peržiūrėtomis prekėmis.

Slapukai taip pat naudojami tam, kad būtų užregistruota, ar sutinkate, kad Įmonės svetainėje būtų naudojami slapukai, kad šis klausimas nebūtų užduodamas kiekvieną kartą apsilankant svetainėje.

„Google Analytics“ įrankį suteikia JAV įmonė „Google Inc.“, tad ji taip pat turi prieigą prie šiuo įrankiu surinktų statistinių duomenų. „Google Inc.“ yra įsipareigojusi taikyti ES-JAV Privatumo skydo principus, kurie užtikrina, kad paslaugų teikėjas atitinka ES privatumo standartų reikalavimus. Šiam teikėjui taip pat taikomi sutartiniai įpareigojimai užtikrinti privatumą. Apie tai galite paskaityti https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_2016….

Norėdami daugiau sužinoti apie slapukus ir kaip juos tvarkyti ar pašalinti, tiesiog apsilankykite puslapyje www.allaboutcookies.org ir jūsų naršyklės pagalbos puslapyje.

Duomenys apie naudojamus slapukus

Domenas Slapuko pavadinimas Paskirtis Trukmė
 

.epass.lt

 

_gat Svetainės užklausų vykdymo reguliavimas

(„Google Analytics“)

1 min.
.epass.lt _ga Atskirti naudotojus suteikiant unikalų kodą

(„Google Analytics“)

2 m.
.epass.lt _gid Atskirti naudotojus suteikiant unikalų kodą

(„Google Analytics“)

24 val.
.epass.lt visitorSID Atskirti naudotojus suteikiant unikalų kodą 3 d.

 

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS

Jūsų Asmens duomenys tvarkomi atsakingai ir saugiai. Nustatydami asmens duomenų tvarkymo priemones, taip pat duomenų tvarkymo metu, įgyvendiname tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti Jūsų tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

JŪSŲ TEISĖS IR KITA AKTUALI INFORMACIJA

Jūs turite teisę:

– kreiptis į Įmonę su prašymu suteikti informaciją apie Įmonės tvarkomus Jūsų asmens duomenis, iš kur ir kaip asmens duomenys yra surinkti bei kaip Įmonė juos tvarko;
– kreiptis į Įmonę su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, tuo atveju, kai susipažinę su savo asmens duomenimis Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai, tvarkomi pertekliniai asmens duomenys ar egzistuoja kiti teisės aktuose nustatyti pagrindai;
– nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, arba dėl teisėto intereso, kurio siekia Įmonę arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.

Dėl savo teisių įgyvendinimo ar nusiskundimų, galite kreiptis elektroniniu paštu info@epass.lt. Taip pat galite kreiptis ir į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, tačiau visuomet sieksime visus klausimus išspręsti tiesiogiai kartu su Jumis.

Jei dėl šioje privatumo politikoje pateiktos informacijos Jums iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis į Įmonę bet kuriuo Jums patogiu būdu:

– raštu–el. paštu info@epass.lt;
– žodžiu – telefonu nr. +37060094676;
– raštu – adresu Kuršių g. 7, LT-48107 Kaunas;
– atvykus į Betygalos g. 4A, Kaunas

 

Atnaujinta 2020-10-06